"Παγωμένα" τα δίδακτρα στο Δημοτικό Ωδείο Θεσσαλονίκης και τη Σχολή Χορού"Παγωμένα" θα μείνουν κι εφέτος, μετά τις περσινές μειώσεις, τα δίδακτρα του Δημοτικού Ωδείου και της Σχολής Χορού Θεσσαλονίκης.


Όπως αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο, τα ετήσια δίδακτρα για το Δημοτικό Ωδείο διατηρούν την περσινή μείωση, της τάξης του 5%, στο επίπεδο της προκαταρκτικής εκπαίδευσης και της τάξης του 10% στο επίπεδο της κατώτερης.  

Δεν υπάρχει μεταβολή στα δίδακτρα της Μέσης, της Ανώτερης εκπαίδευσης, στην Προετοιμασία Μουσικολογίας (2ωρο Dictee), στην Προετοιμασία Μουσικολογίας (2ωρο Αρμονίας και Dictee) και στη Μουσική Τεχνολογία. Παράλληλα, συνεχίζεται η δωρεάν φοίτηση στο τμήμα της Μουσικής Προπαιδείας και δημιουργείται νέο τμήμα μουσικής προπαιδείας σε ατομικό επίπεδο για το δεύτερο έτος, που περιλαμβάνει και ενασχόληση με μουσικά όργανα. 

Αντίστοιχα, για τη Σχολή Χορού, τα δίδακτρα θα παραμείνουν στα ίδια με τα περσινά επίπεδα.

Όσον αφορά το Δημοτικό Κέντρο Μουσικής και Χορού, μεταβάλλεται ο τρόπος πληρωμής των διδάκτρων, τα οποία θα καταβάλλονται σε μηνιαία βάση και όχι κάθε τρίμηνο, ενώ οι εκπτώσεις και οι δωρεάν συμμετοχή διαμορφώνονται ως εξής:    

Η εγγραφή ανέρχεται στο ποσό των 20€ και αφαιρείται από το συνολικό κόστος των διδάκτρων
Ισχύει έκπτωση 10% για την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων με την εγγραφή για τα δύο εξαρτώμενα τέκνα οικογενειών που φοιτούν παράλληλα, για το δεύτερο ειδικό όργανο / μάθημα χορού και για τους φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ
Έκπτωση 15% παρέχεται στα παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών, 20% στα παιδιά τρίτεκνων οικογενειών, καθώς και για όσους φοιτούν σε τρίτο ειδικό μάθημα
Δωρεάν συμμετοχή ισχύει για τα ΑμεΑ (Σύνδρομο Down-Σχολή Τυφλών) και για τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών, πέραν των τεσσάρων τέκνων. Επισημαίνεται ότι ΑμεΑ άλλων κατηγοριών και παιδιά πολύτεκνων οικογενειών, με τέσσερα τέκνα,  φοιτούν με έκπτωση 50% 
Σε περίπτωση διακοπής σπουδών, για οποιοδήποτε λόγο, ο σπουδαστής οφείλει να υποβάλλει γραπτή αίτηση στη γραμματεία για να μην επιβαρυνθεί με επιπλέον δίδακτρα

Σχόλια