Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για τη διαχείριση του έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Κατασκευή Οδικού Τμήματος Ποτίδαια-Κασσάνδρεια του Οδικού
κυκλώματος Κασσάνδρας ν. Χαλκιδικής» υπέβαλε στον Εισαγγελέα Διαφθοράς Θεσσαλονίκης η Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα.
Η παράταξη στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κ. Μακεδονίας, επικεφαής της οποίας είναι η πρώην βουλευτής Δέσποινα Χαραλαμπίδου, κατέθεσε, επίσης, αναφορά προς το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (ΣΕΔΕ). 

Ως αίτια στην μηνυτήρια αναφορά αναφέρονται η σοβαρή ζημία του ελληνικού δημοσίου από το έργο, η ταύτιση αναθέτουσας αρχής και φορέα υλοποίησης στο πρόσωπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και η αντίδραση της κατασκευάστριας εταιρείας στην αίτηση της Ριζοσπαστικής Αριστερής Ενότητας για επανέλεγχο του έργου.

Να σημειωθεί ότι το εν λόγω έργο εγκαινιάστηκε από τον περιφερειάρχη Απ. Τζιτζικώστα στις 13/06/2016(φωτογραφία επάνω). Σύμφωνα με τη μηνυτήρια αναφορά, μόλις τρεις μέρες πριν τα εγκαίνια, υπογράφτηκε συμπληρωματική σύμβαση(στις 10/06/2016), συνολικού προϋπολογισμού  10.805.096,49 ευρώ. Το βασικό μέρος της  ανωτέρω περιγραφείσας συμπληρωματικής σύμβασης αφορούσε « Πρόσθετο μεταφορικό έργο για εισκόμιση θραυστών υλικών Ε4 και αδρανών υλικών οδοστρωσίας και ασφαλτικών » με προϋπολογισμό για το κομμάτι αυτό 8.674.456,00 Ευρώ.

Την μηνυτήρια αναφορά υπογράφουν, εκτός της κ. Χαραλαμπίδου, οι περιφερειακοί σύμβουλοι της παράταξης Γ. Θεοδωρόπουλος, Αθ. Χειμώνας και Λάζ. Τόσκας.