Μια από τις παλαιότερες εταιρίες πετρελαιοειδών της χώρας, η "Mamidoil - Jetoil", συμφερόντων Μαμιδάκη, κατέθεσε αίτηση ένταξης στον Πτωχευτικό Κώδικα (άρ. 99)!


Η εταιρία κατέθεσε την αίτησή της στις 10 Ιουνίου 2016, στο Πρωτοδικείο Πειραιά. Έχει, ήδη, πάρει, προσωρινή απόφαση για να αποφύγει την αποζημίωση προμηθευτών και η βασική αίτησή της θα εκδικαστεί την 1 Νοεμβρίου 2016.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα χρέη της εταιρίας προς τρίτους φθάνουν τα 340 εκατομμύρια ευρώ.

Η εταιρεία η οποία πριν μερικά χρόνια είχε σημαντικό μερίδιο αγοράς, με 600 περίπου πρατήρια, έχει περιορίσει σημαντικά το τελευταίο διάστημα την παρουσία του σήματός της, ενώ εδώ και αρκετές εβδομάδες κατέβαλε προσπάθειες προκειμένου να συνεχίσει την τροφοδοσία του δικτύου της. 

Στον ισολογισμό του 2014 η εταιρία εμφανίζει συνολικές υποχρεώσεις περίπου 320 εκατ. ευρώ ενώ το προσωπικό που απασχολεί ανέρχεται σε 200 άτομα.  Από τότε, πάντως, η οικογένεια Μαμιδάκη, αγωνίζεται με νύχια και δόντια για την ανάκαμψη της εταιρίας.

Η Mamidoil είναι η πρώτη εταιρεία εμπορίας που καταλήγει στην κατάθεση αίτησης προστασίας από τους πιστωτές, ενώ σύμφωνα με πηγές της αγοράς, συνεχίζει να διαθέτει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία όπως τους αποθηκευτικούς χώρους της Θεσσαλονίκης.

Το δίκτυο της εταιρείας και οι αποθηκευτικοί της χώροι, αρκετές φορές την τελευταία δεκαετία αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με επενδυτές, χωρίς όμως να καταλήξουν. Κατά το πρόσφατο παρελθόν, και πριν η εταιρεία χάσει το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου της, ενδιαφέρον για τη Mamidoil είχε δείξει μεγάλη ρωσική εταιρεία που ήθελε να επεκταθεί στην ελληνική αγορά.