Του ΑΛΚΗ ΚΑΛΛΙΑΝΤΖΙΔΗ

Όταν η αυτοδιοίκηση της υπαίθρου, 1ου και 2ου βαθμού, δεν είναι καθεύδουσα (ραχατλίδικη και προσχηματική δηλαδή), ψάχνει διαρκώς τρόπους για να αναζωογονήσει την φθίνουσα αγροτική περιοχή της. Και τι κάνει συγκεκριμένα ;

Αρχικά ενημερώνεται διαρκώς για τις λειτουργικές και χρηματοδοτούμενες από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους Καλές Πρακτικές αλλού, τις υιοθετεί, τις προσαρμόζει στη δική της πραγματικότητα και τις θέτει σε εφαρμογή πιλοτικά (σε 1η φάση, κανονικά στη συνέχεια) στην περιοχή της. Δεν μοιρολογεί μόνο για τις πράγματι τεράστιες περικοπές που τις επέβαλε η Κεντρική εξουσία λόγω κρίσης. Αλήθεια πώς θα μπορούσε να μείνει χρηματοδοτικά αλώβητη η αυτοδιοίκηση, μέσα σε μια γενικευμένη λιτότητα ;

Μια λοιπόν εφαρμοζόμενη Καλή Πρακτική είναι η θέση σε λειτουργία σε μια αγροτική περιοχή, π.χ. στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, ενός «Οίκου Ολοκληρωμένης Προσφοράς Υποδοχής και Ελκυστικότητας». Δηλαδή ενός χώρου κατάλληλα διαμορφωμένου, εξοπλισμένου με την σύγχρονη ψηφιακή υποδομή, στον οποίο ένας με δυο ειδικευμένοι άνθρωποι παρέχουν δωρεάν σε ενδιαφερόμενους να μετοικίσουν ή να παλιννοστήσουν εκεί Νεοφερμένους μια «σφαιρική προσφορά Υποδοχής και Ελκυστικότητας», ώστε οι τελευταίοι να δημιουργήσουν τη δική τους οικονομική δραστηριότητα ή να εξαγοράσουν μια υφιστάμενη και προς πώληση τοπική επιχείρηση (περιλαμβανομένων και των αγρο-κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων). 

Με τον όρο σφαιρική προσφορά υποδοχής νοείται μια ολοκληρωμένη προσφορά που χτίζεται σταδιακά, προτείνεται και υποστηρίζεται από μια συγκεκριμένη αγροτική περιοχή, με βάση τόσο την τεχνική της εμπειρογνωμοσύνη (ήτοι τη σκοπιμότητα, το κόστος, την έρευνα αγοράς ...) όσο και με την πολύπλευρη προσφορά της η οποία θα επιτρέψει στον Υποψήφιο νεοφερμένο να συγκεράσει το ατομικό του σχέδιο ζωής  με το επαγγελματικό του σχέδιο.

Τούτο συνεπάγεται ότι η εν λόγω περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη το νέο παγκόσμιο πλαίσιο ενεργειακών και κλιματικών αλλαγών, θα προτείνει μια σφαιρική προσφορά που ενσωματώνει τους 3 πυλώνες που απαιτούνται για την εφαρμογή των Πολιτικών Υποδοχής και Ελκυστικότητας, δηλαδή :

@ την οικονομική δραστηριότητα (δημιουργία-εξαγορά επιχειρήσεων, μισθωτή εργασία)
@ τη δεκτικότητα (στέγαση, γη ...)
@ τις ανέσεις (περιβάλλον διαβίωσης, παρεχόμενες τοπικά υπηρεσίες).

της περιοχής.

Η περιοχή φροντίζει παράλληλα να διασυνδεθεί με όμορες άλλες αγροτικές περιοχές, της ημεδαπής και αλλοδαπής, για να κεφαλαιοποιούνται και να αμοιβαιο-ποιούνται τα σχετικά εργαλεία και οι μέθοδοι δουλειάς (η εξατομικευμένη Συμβουλευτική συνοδεία π.χ.) των Πολιτικών Υποδοχής και Ελκυστικότητας, αλλά και να αναγνωρίζονται από τους αρμόδιους Λήπτες αποφάσεων, αιρετούς και μη.  

Αφού λοιπόν έχει μελετηθεί κι έχει συγκεκριμενοποιηθεί η «ολοκληρωμένη προσφορά Υποδοχής και Ελκυστικότητας», έχει εκδοθεί ένα σύντομο και περιεκτικό φυλλάδιο και έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί ένας σχετικός ιστότοπος της περιοχής (βλέπε π.χ. το παράδειγμα του ξακουστού Μποζολέ http://www.beaujolais-vertvotreavenir.com/les-villages-daccueil/), ο «Οίκος Προσφοράς» της ενεργοποιείται, προβάλλοντας εν συντομία :

@ Την Περιοχή σε σχέση με το κοντινότερα αστικά κέντρα, τις χιλιομετρικές αποστάσεις, τα υπαρκτά μέσα μαζικής μεταφοράς, το κλίμα και τις λοιπές χαρακτηριστικές της ιδιότητες, κλπ.

@ Τις υπάρχουσες Ευκαιρίες εξαγοράς ή δημιουργίας επιχειρήσεων, συμβουλευτικής Συνοδείας, θέσεων εργασίας της εν λόγω περιοχής.  

@ Τα Πλεονεκτήματα της περιοχής, π.χ., αν υπάρχουν :
•Μια στρατηγική γεωγραφική θέση του Δήμου Σιντικής σε σχέση με την Βουλγαρία και την F.Y.R.O.M..
•Ένα αναγνωρισμένο περιβάλλον της λίμνης Κερκίνης π.χ. αλλά και παρεχόμενες ποιοτικές υπηρεσίες εγγύτητας (όπως : βοήθεια στο σπίτι, παιδικοί σταθμοί, τουριστική και πολιτιστική προσφορά…).

@ Την παρουσία Ηγετικών Επιχειρήσεων (στοιχείο ελκυστικότητας κι αυτό), αν υπάρχουν.

@ Όλες τις λοιπές Παρούσες δραστηριότητες της περιοχής, όπως π.χ. τουριστικές και αναψυχής, παροχής υπηρεσιών στο άτομο, εμπορικές, κατασκευαστικές,…

@ Τις διαθέσιμες γαίες (τα προς πόλωση ή ενοικίαση αγροκτήματα), τα ακίνητα και την επαγγελματική στέγη (λειτουργία μιας ανανεούμενης Τράπεζας κενών χώρων).

@ Μια Υπηρεσία Εγγύτητας 1ης Υποδοχής του Κομιστή επενδυτικών σχεδίων. Όλοι οι Κομιστές σχεδίων θα προσανατολίζονται, θα παραπέμπονται αρμοδίως και θα συνοδεύονται συμβουλευτικά, εφόσον φυσικά το έχουν ανάγκη, από τον «Οίκο».

@ Ένα Τηλε-κέντρο (με πολύ γρήγορο ιντερνέτ), συμπλήρωμα του «Οίκου», που θα παρέχει μια προσφορά γραφείων για τους δυνητικούς Τηλε-εργαζόμενους και μια ενοικιαζόμενη μικρή αίθουσα επαγγελματικών συνεδριάσεων.

@ Τα τοπικά Εμβληματικά προϊόντα της περιοχής, π.χ. τα κρασιά ονομασίας προέλευσης, το βουβαλίσιο κρέας με τα υποπροϊόντα του…

Παροχή μιας Εξατομικευμένη Συμβουλευτική Συνοδείας στους Κομιστές σχεδίων

O «Οίκος» λοιπόν τίθεται δωρεάν στη διάθεση των δυνητικών Νεοφερμένων για να τους υποδεχτεί, να λάβει γνώση του επενδυτικού σχεδίου τους  και να τους προσανατολίσει προς τους αρμόδιους ανθρώπους (π.χ. τους Πρεσβευτές Υποδοχής). Τους γνωστοποιεί τις διάφορες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε αυτή την κατεύθυνση στο Τηλε- Κέντρο της περιοχής.
• Διάφοροι συνεργαζόμενοι τοπικοί φορείς θα μπορούσαν να συνδράμουν τους Νεοφερμένους στο επιχειρηματικό τους σχέδιο αλλά και στο ατομικό τους σχέδιο διαβίωσης στην περιοχή.
• Ο «Οίκος» επαγρυπνεί επίσης για τους διαθέσιμους επαγγελματικούς χώρους και την εξαγορά πωλούμενων τοπικών επιχειρήσεων που αναρτώνται στον ιστότοπό του. • Ο «Οίκος» παρέχει Συμβουλευτική συνοδεία στις φάσεις :
@από την ιδέα στο Σχέδιο, αντιστοίχιση του ατόμου με το Σχέδιο,
@για την συνειδητοποίηση της οικονομικής πραγματικότητας της περιοχής,
@για τις πηγές χρηματοδότησης,
@για την αναδοχή (parrainage) του Νεοφερμένου από μια τοπική εταιρεία.

 • Ο «Οίκος» συνδράμει αναπτυξιακά :
@στην μορφοποίηση και τον προσδιορισμό του Σχεδίου,
@στον προσδιορισμό των υφιστάμενων χρηματοδοτήσεων,
@στην Δικτυοποίηση του Νεοφερμένου για να τον δυναμώσει.

•  Ο «Οίκος» συνδράμει και την Συλλογική Επιχειρηματικότητα (π.χ. τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις) : Διάχυση :
@των συμμετοχικών διαδικασιών για να βάση δραστηριοτήτων, όπου ο καθένας βρίσκει τη θέση του,
@κοινών μορφών διακυβέρνησης με τη μεταφορά εργαλείων εμψύχωσης,
@ενσωμάτωσης τόσο της οικονομικής όσο και της ανθρώπινης διάστασης.


Φυσικά στο φυλλάδιό του ο «Οίκος» μνημονεύει σε περίοπτη θέση την ταχυδρομική του διεύθυνση, την ηλεκτρονική, την διαδικτυακή, τα τηλέφωνά του, τα ωράρια λειτουργίας του και τα αρμόδια πρόσωπα εξυπηρέτησης των δυνητικών Νεοφερμένων. Κάποιες μαρτυρίες Ωφεληθέντων του «Οίκου» θα ενίσχυαν το προφίλ του.

Το κείμενο είναι του Άλκη Καλλιαντζίδη