Σήραγγα με τη μέθοδο του ανοικτού ορύγματος θα αρχίσει να κατασκευάζεται, από την Τετάρτη, στην περιοχή Αλλατίνη.


Το όρυγμα θα κατασκευαστεί μεταξύ του, υπό δημιουργία, σταθμού «Νέα Ελβετία» του μετρό και του τερματικού σταθμού της περιοχής. Για το λόγο αυτό θα διακοπεί η συγκοινωνία στην οδό Αλλατίνη.

Έτσι, από την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016, θα ισχύσουν οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις :
  • Διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αλλατίνη, από τη συμβολή της με την οδό Ευρυγένη έως την οδό Κανελλοπούλου. 
  • Η κυκλοφορία των ΙΧ οχημάτων θα διεξάγεται πλέον: μέσω των οδών Αλλατίνη – Ευρυγένη – Κανελλοπούλου – Αλλατίνη για όσους έχουν κατεύθυνση την Περιφερειακή οδό και μέσω των οδών Αλλατίνη – Κανελλοπούλου – παράδρομος Καραμανλή – Υψηλάντου – Παπαναστασίου – Αλλατίνη για όσους έχουν κατεύθυνση προς το Πάρκο Νέας Ελβετίας. Η προσέγγιση των οχημάτων στο παραπάνω αποκλεισμένο τμήμα της οδού Αλλατίνη θα είναι δυνατή από τους κάθετους σε αυτήν δρόμους. 
  • Μονοδρομείται το τμήμα της οδού Ευρυγένη, μεταξύ των οδών Αλλατίνη και Κανελλοπούλου, με κατεύθυνση κίνησης προς την οδό Κανελλοπούλου.
  • Αμφιδρομείται το τμήμα της οδού Κανελλοπούλου, μεταξύ των οδών Αλλατίνη και Ευρυγένη.
  • Αμφιδρομούνται οι οδοί Νίκης και Σολωμού, μεταξύ των οδών Αλλατίνη και Αηδονιών, καθώς και η οδός Καβάφη.
  • Αντιστρέφεται η κατεύθυνση κίνησης οχημάτων της οδού Σίφνου.
  • Μετατρέπονται σε αδιέξοδο τα τμήματα των οδών Σολωμού, μεταξύ των οδών Καβάφη και Αλλατίνη, και Αμοργού, μεταξύ των οδών Σίφνου και Αλλατίνη. Η κυκλοφορία σε αυτά τα τμήματα θα επιτρέπεται μόνον για την εξυπηρέτηση των περίοικων.
  • Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στις οδούς: Ευρυγένη, μεταξύ των οδών Αλλατίνη και Κανελλοπούλου, Κανελλοπούλου, μεταξύ των οδών Αλλατίνη και Ευρυγένη, Γλυφάδας, μεταξύ των οδών Καβάφη και Σίφνου, και Σίφνου, στο τμήμα πριν τη συμβολή της με την οδό Γλυφάδας.

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διαρκέσουν έως το καλοκαίρι του 2017. Για τους ενοίκους των παρακείμενων πολυκατοικιών που διαθέτουν θέσεις στάθμευσης δημιουργήθηκαν τρεις  οργανωμένοι χώροι στάθμευσης.


Για τους κατοίκους λειτουργεί γραφείο επικοινωνίας (τηλ. 2310-504710, 2310 504714, 2310 504764, email: info@ametro.gr) από τις 9:00 έως τις 16:00 κι επιπλέον κέντρο ενημέρωσης των περίοικων στην περιοχή ΑΛΛΑΤΙΝΗ (στη συμβολή των οδών Αλλατίνη και Γλυφάδας τηλ. 2310 321 944).