Χωρίς... νερό θα μείνει, αύριο, Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016, η περιοχή της προέκτασης της οδού Παπαναστασίου, λόγω των έργων του μετρό.


Όπως ανακοινώθηκε από την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, από τις 09:00 έως τις 14:00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες  σύνδεσης αγωγού ύδρευσης λόγω  των  έργων του μετρό στην προέκταση της οδού Παπαναστασίου. Οι εργασίες αφορούν σε σύνδεση του  νέου αγωγού  Φ160, με παρακαμπτήριο  αγωγό. 

Λόγω των ανωτέρω εργασιών, θα υπάρξουν πιθανά προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή Αλλατίνη, στην  οδό Προέκταση Παπαναστασίου καθώς και τις παρακείμενες σε αυτήν οδούς  του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η εταιρία διαβεβαιώνει πως  θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατό ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης.