Αίτημα παράτασης υποβολής φορολογικών δηλώσεων, υπέβαλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών.


Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θεωρεί ότι "ενόψει της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί με την υποβολή των δηλώσεων, ότι ρεαλιστική ημερομηνία για την υποβολή δηλώσεων Φυσικών και Νομικών Προσώπων είναι η 20η Ιουλίου ενώ για τα Φυσικά Πρόσωπα μέλη προσωπικών Εταιριών με απλογραφικά βιβλία η 25η Ιουλίου 2016".

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. αναφέρει ότι "δεν θα υπάρξει άλλο αίτημα για παράταση εκτός και αν παρουσιαστεί πρόβλημα στο σύστημα υποβολής".