Το ΣΑΣΘ ολοκλήρωσε τη πρώτη φάση της αναλυτικής καταγραφής στάσεων και στεγάστρων στο νομό Θεσσαλονίκης, με όλα τα χαρακτηριστικά τους.


Σε πρώτη φάση από τις περίπου 1.800 στάσεις και στέγαστρα στην ύπαιθρο του νομού εξετάστηκαν με επιτόπια έρευνα 696, στους Δήμους Δέλτα, Χαλκηδόνας, Βόλβης, Ωραιοκάστρου και Λαγκαδά, στο πλαίσιο του έργου «Αποτύπωση, καταγραφή και αξιολόγηση των στάσεων και στεγάστρων αστικής συγκοινωνίας του νομού Θεσσαλονίκης στο υπεραστικό δίκτυο ευθύνης του ΣΑΣΘ».

Ήδη στο ΣΑΣΘ δημιουργήθηκε σχετική βάση δεδομένων με όλα τα στοιχεία κάθε στάσης και στεγάστρου, τα οποία θα μπορούν να επικαιροποιούνται διαρκώς, ενώ κάθε στάση έχει ήδη και φωτογραφική αποτύπωση, προκειμένου να διαπιστώνουν οι αρμόδιοι ποιες παρεμβάσεις απαιτούνται για να αυξηθεί στο μέγιστο το επίπεδο ασφάλειας.

Η επόμενη φάση της καταγραφής περιλαμβάνει τις στάσεις και τα στέγαστρα που βρίσκονται στο υπεραστικό δίκτυο της ανατολικής πλευρά του νομού. Συνολικά περίπου 3.700 στάσεις και στέγαστρα υπάρχουν στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης.