Στις 17 Μαϊου θα γίνει η δημοπράτηση του έργου ανακατασκευής της κεντρικής οδού Ρήγα Φεραίου, στον οικισμό των Ταγαράδων.


Το έργο έχει προϋπολογισμό 280.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του δήμου Θέρμης και προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί εντός του 2016.

Τη σχετική μελέτη εκπόνησε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου. Η οδός Ρήγα Φεραίου είναι διπλής κατεύθυνσης και αποτελεί βασικό κυκλοφοριακό άξονα του οικισμού Ταγαράδων. Το προς ανακατασκευή τμήμα ξεκινά από την διασταύρωσή της με την οδό Βασ. Γεωργίου και καταλήγει στη διασταύρωση με την οδό Αριστοτέλη στο ύψος του ΚΑΠΗ. Επίσης, θα διαμορφωθούν και οι κάθετοι δρόμοι σε ένα μήκος περίπου 10 μέτρων από την διασταύρωσή τους με την Ρήγα Φεραίου, για να επιτευχθεί η προσαρμογή τους με την οδό.

Σύμφωνα με τη μελέτη προβλέπεται να κατασκευαστούν υπερυψωμένες διαβάσεις πεζών στις διασταυρώσεις της οδού Ρήγα Φεραίου με τις κάθετες οδούς που αποσκοπούν στη μείωση της ταχύτητας των διερχομένων οχημάτων καθώς και θέσεις στάθμευσης κατά μήκος της οδού.

«Πρόκειται για ένα έργο που εντάσσεται στο πλαίσιο των αναπλάσεων των κέντρων των οικισμών με το οποίο, παράλληλα, βελτιώνονται και διευθετούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με στόχο την εξασφάλιση της οδικής ασφάλειας» σημειώνει ο Απόστολος Τσολάκης αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες: εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων, καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, κατασκευή κρασπεδόρειθρων με πρόχυτα κράσπεδα 0,15x0,30m από σκυρόδεμα, επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου και κυβόλιθους, συμπλήρωση της βάσης οδοστρωσίας (ΠΤΠ Ο-155) και της ασφαλτικής στρώσης όπου απαιτείται κατόπιν των επεμβάσεων, διαγράμμιση οδοστρώματος, ηλεκτροφωτισμός.