Πάνω από 2 εκατ. έλληνες έχουν υπέρταση, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία από την Εθνική Επιδημιολογική Μελέτη ΕΜΕΝΟ (2015) η οποία πραγματοποιείται σε όλη την Ελλάδα.


Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υπέρτασης (17 Μαΐου) και δείχνουν ότι ενώ, το 1/3 του πληθυσμού μας έχει υπέρταση, το 40% είναι δυστυχώς αδιάγνωστοι και μόνο ένα 20% έχει ρυθμιστεί επαρκώς με φαρμακευτική αγωγή.

Επίσης το ½ των ηλικιωμένων είναι υπερτασικοί ενώ τα μεγαλύτερα ποσοστά αρρύθμιστων υπερτασικών αφορούν νεότερα σε ηλικία άτομα.