Από την κίνηση ιδεών και δράσης ΠΡΑΤΤΩ, εκδόθηκε, σχετικά με την σημερινή ημέρα τιμής και μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, η ακόλουθη ανακοίνωση:


"Σήμερα, Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων και η ιστορική συνείδηση του ελληνισμού υπενθυμίζει σε όλη την ανθρωπότητα εκείνες τις μαρτυρικές μέρες των Ελλήνων του Πόντου. Η καθιέρωση από τη Βουλή της 19ης Μαΐου ως Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων απεκατέστησε ένα μεγάλο εθνικό, ιστορικό, ηθικό και πολιτικό κενό.Το ίδιο οφείλουν να πράξουν, έναντι της μνήμης των χιλιάδων εξοντωθέντων Ποντίων, όσα κράτη δεν έχουν μέχρι σήμερα αναγνωρίσει τη συστηματική γενοκτονία του Ελληνισμού του Πόντου, που άρχισε το 1916 και τελείωσε το 1923.Ιδιαίτερα τη σημερινή εποχή που έχουν ενταθεί σημαντικά τα φαινόμενα του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και του σωβινισμού, η καταδίκη τους σηματοδοτεί την υπεράσπιση του σημαντικότερου αγαθού, που είναι η ανθρώπινη ζωή.Το ΠΡΑΤΤΩ τιμά τη μνήμη αυτού του μαρτυρικού τμήματος του Ελληνισμού και διατρανώνει ότι οι πανανθρώπινες ηθικές αξίες δεν επιτρέπουν την απόκρυψη, τη λήθη, την υποβάθμιση των γεγονότων, την υποκρισία, το ψέμα και τη σιωπή για το τι πραγματικά συνέβη πριν από 97 χρόνια".