Την Κυριακή 22-05-2016 λόγω διεξαγωγής του 1ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου 5 και 1 χλμ. με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΦΑΛΗΣ», στον Δήμο Νεάπολης - Συκεών, προς τον σκοπό της ομαλής διεξαγωγή του και την ασφάλεια των δρομέων,
από τις 08:00 δεν θα επιτρέπεται η στάθμευση και από τις 09:00 απαγορεύεται η κυκλοφορία και στάση όλων των οχημάτων κατά μήκος του δρομολογίου κίνησης των δρομέων του αγώνα των 5 χλμ..

Ο αγώνας των 5χλμ. διεξάγεται: στην οδό Ελ. Βενιζέλου, από την οδό Γληνού μέχρι την οδό Ανδ. Παπανδρέου και καθ’ όλο το πλάτος αυτής, στην οδό Κασταμονής, από την οδό Ελ. Βενιζέλου μέχρι την οδό Μητροπόλεως και καθ’ όλο το πλάτος αυτής, στην οδό Μητροπόλεως, από την οδό Κασταμονής μέχρι την οδό Καραβαγγέλη και καθ’ όλο το πλάτος αυτής, στην οδό Καραβαγγέλη, από την οδό Μητροπόλεως μέχρι την οδό Ελ. Βενιζέλου και καθ’ όλο το πλάτος αυτής, στην οδό Γληνού, από την οδό Ελ. Βενιζέλου μέχρι την οδό Οδυσσέα Ελύτη και καθ’ όλο το πλάτος αυτής, στην οδό Οδυσσέα Ελύτη, από την οδό Διγενή μέχρι την οδό Μ. Τριανταφυλλίδη και καθ’ όλο το πλάτος αυτής, στην οδό Μ. Τριανταφυλλίδη, από την οδό Οδυσσέα Ελύτη μέχρι την οδό Ελ. Βενιζέλου και καθ’ όλο το πλάτος αυτής, στην οδό Ανδ. Παπανδρέου, από την οδό Ελ. Βενιζέλου μέχρι την οδό Κύπρου και καθ’ όλο το πλάτος αυτής, στην οδό Κύπρου, από την οδό Ανδ. Παπανδρέου μέχρι την οδό Ρήγα Φεραίου και καθ’ όλο το πλάτος αυτής, στην οδό Ρήγα Φεραίου, από την οδό Κύπρου μέχρι την οδό Επταπυργίου και μόνο στο ρεύμα πορείας προς την οδό Επταπυργίου, στην οδό Επταπυργίου, από την οδό Ρήγα Φεραίου μέχρι την οδό Οδ. και Απ. Φωκά και μόνο στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, στην οδό Οδ. και Απ. Φωκά, από την οδό Επταπυργίου μέχρι την οδό Ζαχ. Γουναρίδη και καθ’ όλο το πλάτος αυτής, στην οδό Ζαχ. Γουναρίδη, από την οδό Οδ. και Απ. Φωκά μέχρι την οδό 25ης Μαρτίου και Καρόλου Κουν και καθ’ όλο το πλάτος αυτής καθώς και στην οδό Καρόλου Κουν, από την οδό Ζαχ. Γουναρίδη μέχρι την οδό Ρήγα Φεραίου και καθ’ όλο το πλάτος αυτής.

Αντιστοίχως από τις 08:00 δεν θα επιτρέπεται η στάθμευση και από τις 10:00 η κυκλοφορία και στάση όλων των οχημάτων κατά μήκος του δρομολογίου κίνησης των δρομέων του αγώνα του 1 χλμ..

Η διαδρομή του αγώνα 1 χλμ. Περιλαμβάνει: την οδό Ιωάννου Μιχαήλ, από την οδό Ν. Παρασκευά, μέχρι την οδό Σαράφη και καθ’ όλο το πλάτος αυτής, στην οδό Ν. Παρασκευά, από την οδό Παπαναστασίου μέχρι την οδό Ι. Μιχαήλ και καθ’ όλο το πλάτος αυτής, στην οδό Καραολή, από την οδό Ν. Παρασκευά μέχρι την οδό Βενιζέλου και καθ’ όλο το πλάτος αυτής, στην οδό Βενιζέλου, από την οδό Μεσολογγίου μέχρι την οδό Ανδ. Δημητρίου και καθ’ όλο το πλάτος αυτής και στην οδό Ανδ. Δημητρίου, από την οδό Βενιζέλου μέχρι την οδό Ρήγα Φεραίου και καθ’ όλο το πλάτος αυτής.

Οι περιορισμοί στην κυκλοφορία και στάση των οχημάτων θα εφαρμόζονται σταδιακά και ανάλογα με το σημείο κίνησης των δρομέων.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να απομακρύνουν εγκαίρως τα οχήματά τους από το δρομολόγιο κίνησης των δρομέων, να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις των τροχονόμων που θα καλύπτουν την διαδρομή και να επιλέγουν έγκαιρα εναλλακτικές διαδρομές προς αποφυγή δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

Οι εκδηλώσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 13:00.