Η αντιστοιχία εξεταστέας ύλης και ωρών διδασκαλίας στο Λύκειο αλλά και τη σταδιακή διαβάθμιση στη δυσκολία των θεμάτων για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο, είναι δύο από τις βασικές θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών
και αφορούν στη διδασκαλία αλλά και την εξέταση του μαθήματος της Φυσικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Την ώρα που αναμένονται νέες αλλαγές στον τρόπο των εξετάσεων, τα μέλη της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, καταθέτουν προτάσεις για τη βελτίωση του τρόπου διεξαγωγής του μαθήματος, την ομαλότερη ένταξή του στο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας αλλά και στην καθημερινότητα των μαθητών, αλλά και την ουσιαστική αναβάθμισή του.

Ορισμένες από τις προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών έτσι όπως προκύπτουν μέσα από ενδελεχή διάλογο με τα μέλη κι έχει κατατεθεί στα αρμόδια όργανα είναι:

• Να αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας της Φυσικής στο Γυμνάσιο και το Λύκειο.

• Ειδικά για το Λύκειο, θα πρέπει η εξεταστέα ύλη ν αντιστοιχεί με τις διδακτικές ώρες του ωρολογίου προγράμματος. Παρατηρείται το φαινόμενο οι μαθητές να καλούνται να εξετασθούν σε ύλη που διδάσκονται μόνο στο φροντιστήριο

• Την ένταξη σύγχρονων γνωστικών αντικειμένων της Σύγχρονης Φυσικής όπως αστροφυσική, νανοτεχνολογία, σχετικότητα, κβαντομηχανική κλπ 

• Οι απαιτήσεις του σύγχρονου σχολείου προϋποθέτουν και αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας της Φυσικής και

• Ενίσχυση της εργαστηριακής Φυσικής και της διερευνητικής μάθησης στο Γυμνάσιο και το Λύκειο.