Έργα αποχέτευσης θα πραγματοποιηθούν σε τμήματα της Συμμαχικής Οδού του Δήμου Δέλτα, η οποία θα κλείσει, για την εκτέλεση των εργασιών.
Τα έργα θα συνδέσουν το Κέντρου Μετεγκατάστασης στο στρατόπεδο Αναγνωστοπούλου με το δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥΑΘ.

Σύμφωνα με την απόφαση της Τροχαίας: 

-κατά την εκτέλεση των εργασιών θα διακόπτεται τμηματικά και ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, στο ρεύμα πορείας από το στρατόπεδο προς την ΠΕΟ Θεσσαλονίκης – Κιλκίς της Συμμαχικής Οδού, σε μέγιστο κάθε φορά μήκος 50 μέτρων. Οι εργασίες θα ξεκινήσουμε σε απόσταση 500 μέτρων από την ΠΕΟ Θεσσαλονίκης – Καβάλας και θα εκτελεστούν σε συνολικό μήκος 250 μέτρων προς το στρατόπεδο. 

-η κυκλοφορία των οχημάτων στη Συμμαχική οδό θα διεξάγεται εναλλάξ με τη βοήθεια σημαιοφόρων από το ελεύθερο ρεύμα πορείας. 

-οι εργασίες θα εκτελεστούν την Παρασκευή 11-3-2016 και το Σάββατο 12-3-2016 και μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας.