Διαλέξεις για την πρόληψη της σχολικής βίας, οι οποίες απευθύνονται στους γονείς των μαθητών δημοτικών σχολείων, οργανώνει η Αντιδημαρχία Παιδείας και η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θερμαϊκού
σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο της Σχολικής Βίας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Σκοπός τους είναι η ενημέρωση των γονέων και των κηδεμόνων για τις σοβαρές διαστάσεις που λαμβάνει το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας, η συνειδητοποίηση της σημασίας του γονεϊκού ρόλου στην αντιμετώπιση του και η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ της οικογένειας και του σχολείου.

Οι διαλέξεις θα γίνουν από επιστημονικά μέλη του Δικτύου Πρόληψης της Ενδοσχολικής Βίας που υπάγεται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Η πρώτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική Ενότητα Θερμαϊκού , τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016, στο Θέατρο ΚΑΠΠΑ 2000 στην Περαία, από τις 18:00μ.μ. – 20:00 μ.μ. με δύο κεντρικά θέματα: α) «Ο ρόλος των γονιών στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του παιδιού» και β) «Διαμόρφωση σχέσης γονέων – σχολείου και οι επιδράσεις στην προσωπικότητα του παιδιού».

Η δεύτερη θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική Ενότητα Επανομής την επόμενη μέρα, Τρίτη 22 Μαρτίου 2016, στο Δημοτικό Θέατρο Επανομής, τις ίδιες ώρες και με την ίδια θεματολογία. Μετά την ολοκλήρωση των διαλέξεων θα ακολουθήσει και στις δύο εκδηλώσεις διαλογική συζήτηση με τους γονείς και τους κηδεμόνες των μαθητών.