Η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του ΑΠΘ, με τη βοήθεια της Εταιρείας που έχει την ευθύνη σίτισης των φοιτητών, με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες και μετά από αίτημα
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας-Θράκης), θα διαθέτει καθημερινά 450 μερίδες βραδινού φαγητού για τις ανάγκες σίτισης των προσφύγων που διαμένουν στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Το φαγητό θα παρασκευάζεται με ιδιαίτερη φροντίδα στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του ΑΠΘ, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες των προσφύγων, και θα μεταφέρεται με ευθύνη του Ελληνικού Στρατού στον χώρο διαμονής των προσφύγων στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης.