Η Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, στο πλαίσιο του εορτασμού των 60 χρόνων λειτουργίας της, διοργανώνει Διαγωνισμό για τη σχεδίαση λογότυπου και αφίσας, που θα προβάλλει τις εκδηλώσεις του εορτασμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες) της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων συμμετοχής είναι η 31η Μαρτίου 2016. Θα δοθούν 3 Βραβεία. 

Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν έως τις 18 Απριλίου 2016 και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τα βρουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. τηλ. 2310-995668 και e-mail info@eng.auth.gr 

Η προκήρυξη του διαγωνισμού βρίσκεται αναρτημένη εδώ: www.eng.auth.gr/uploads/media/Prokiriksi_FD.pdf