Διημερίδα Τοπικής Αυτοδιοίκησης οργανώνει η Δημοτική Κίνηση «Θεσσαλονίκη Ανοιχτή Πόλη», του ΣΥΡΙΖΑ, με θέμα: «Συζητάμε για μια σύγχρονη ριζοσπαστική τοπική αυτοδιοίκηση» το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2016, (ώρες 10.00-21.00)
και Κυριακή 21 Φεβρουαρίου, (ώρες 10.00-17.00), στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης.

Η Διημερίδα επιδιώκει να αναδειχτούν, να καταγραφούν, να αξιολογηθούν και να ιεραρχηθούν τα κοινά προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να γίνει ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και προτάσεων για εξεύρεση πιθανών λύσεων, παρεμβάσεων και αξόνων δράσης στα ζητήματα της αυτοδιοίκησης καθώς και να γίνει η κατάλληλη προεργασία και η ζύμωση για την ανάπτυξη μιας κοινής πλατφόρμας -προγράμματος που θα συμπεριλαμβάνει όλα τα καίρια ζητήματα/προβλήματα/ανοικτά θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στην Διημερίδα θα συμμετάσχουν Δήμαρχοι από Ευρωπαϊκές πόλεις, καθώς και Δήμαρχοι της ελληνικής επικράτειας. Επίσης θα παραβρεθούν και θα μιλήσουν στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακοί καθηγητές, μέλη διοικήσεων δημόσιων φορέων κ.α.