Βραδύτερος, σε σχέση με τους Ευρωπαίους εταίρους της, παραμένει ο ψηφιακός βηματισμός της Ελλάδας, με τη χώρα μας να παραμένει το τρίτο λιγότερο αναπτυγμένο ψηφιακά κράτος της Ε.Ε. 


Το ψηφιακό έλλειμμα αποτυπώνει ο Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (Digital Economy and Society Index-DESI). Σύμφωνα με το DESI η Ελλάδα παραμένει για το 2016 - όπως και στην αξιολόγηση του 2015 - στην 26η θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης, με συνολική βαθμολογία 0,37.

Οι εθνικές μας επιδόσεις τόσο στο DESI, όσο και στους επιμέρους ψηφιακούς δείκτες, όχι μόνο υπολείπονται του Κοινοτικού μέσου όρου, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις η Ελλάδα βρίσκεται στα …μετόπισθεν της Ευρώπης.

Συγκεκριμένα, η ευρωπαϊκή αξιολόγηση κατατάσσει την Ελλάδα στην ομάδα των χωρών που “παρουσιάζουν υστέρηση”, σημειώνοντας ότι αυτή η “κατάσταση συνιστά τροχοπέδη στην ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας”. Οι χώρες που “παρουσιάζουν υστέρηση” είναι αυτές αφενός με επιδόσεις κάτω του μέσου όρου και αφετέρου με ρυθμό βελτίωσης το 2016 έναντι του 2015 κάτω του ευρωπαϊκού (σ.σ. στην ίδια κατηγορία με την Ελλάδα ανήκει η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Τσεχία, η Γαλλία, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σλοβακία).

Ο Digital Economy and Society Index αξιολογεί τις εθνικές επιδόσεις των χωρών με βάση έξι παράγοντες: Συνδεσιμότητα, Ανθρώπινο Κεφάλαιο, Χρήση του Διαδικτύου, Ενσωμάτωση της Ψηφιακής Τεχνολογίας, Ψηφιακές Δημόσιες Υπηρεσίες και Έρευνα - Ανάπτυξη (R&D).

Τα στοιχεία, που δημοσιοποίησε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δείχνουν ότι η Ελλάδα, σε σχέση με πέρσι, πετυχαίνει μεν πρόοδο σε κάποιους επιμέρους ψηφιακούς δείκτες, όπως αυτόν της Συνδεσιμότητας ή του Ανθρώπινου Κεφαλαίου, χωρίς αυτές οι επιδόσεις να μπορούν να διαφοροποιήσουν τη συνολική εικόνα.