Την πρόταση συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης (Ι.Κ.Δ.Θ.) ενέκρινε, χθες, Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016, το Δημοτικό Συμβούλιο, στη διάρκεια της 3ης τακτικής του συνεδρίασης.

Στόχος της συνεργασίας είναι η ενημέρωση των πολιτών για την εφαρμογή του θεσμού της διαμεσολάβησης, ως εναλλακτικού εξωδικαστικού τρόπου επίλυσης των αστικών και εμπορικών διαφορών. 

Συγκεκριμένα, σε εβδομαδιαία βάση, θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες ενημέρωσης στους δημότες, στις Δημοτικές Κοινότητες και στο Κ.Ε.Π. Τριανδρίας, από πιστοποιημένους και διαπιστευμένους στο Υπουργείο Δικαιοσύνης διαμεσολαβητές.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνεργασίας προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης για τις ευπαθείς ομάδες πολιτών, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Το Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης (Ι.Κ.Δ.Θ.) ιδρύθηκε από το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.