Πέντε τακτικές αιμοδοσίες έχει προγραμματίσει η Δημοτική Τράπεζα Αίματος στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης για το έτος 2016.

Η δράση πραγματοποιείται με τη συμβολή ειδικής κινητής μονάδας του Νοσοκομείου «Άγιος Παύλος», με στόχο την ενίσχυση της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος. 

Η πρώτη εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 και την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016, κατά τις ώρες 09.00 έως 12.30, στην αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης». 

Οι επόμενες τακτικές εθελοντικές αιμοδοσίες έχουν προγραμματιστεί για τις 19 και 20 Απριλίου, στις 22 και 23 Ιουνίου, στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου, καθώς και στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2016. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα τηλέφωνα 2313 317233 και 2313 317258.