Σημαντική ήταν η παρουσία του Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομού Θεσσαλονίκης (Σ.Ε.Η.Θ.) στην Infacoma αφού σηματοδοτεί μια νέα προσπάθεια του Συνδέσμου  να διασφαλίσει το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου έναντι
κάθε ανειδίκευτου που δηλώνει ηλεκτρολόγος και να ενημερώσει το καταναλωτικό κοινό για την ασφάλεια των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. 


Στο πλαίσιο της Infacoma διοργανώθηκε επίσης και ημερίδα με θέμα «Η ασφάλεια των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων – Κίνδυνοι από ηλεκτροπληξία».  

Στην ημερίδα παρουσίασαν τις εισηγήσεις τους ο κ. Γιώργος Τρασανίδης, Αντιπρόεδρος Σ.Μ.Η.Β.Ε., ο κ. Ευάγγελος Μπουτσιάδης, Προϊστάμενος Τομέα Δικτύου Καστοριάς, Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., ο κ. Νίκος Μαραγκός από το Κ.Ε.Π.Ε.Κ., ο κ. Σπύρος Ζωχιός, Σύμβουλος Υγείας & Ασφάλειας. ΑΒΒ και ο Πρόεδρος του Σ.Ε.Η.Θ. κ. Άγγελος Κουντουργιάννης.  Αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα θέματα σχετικά με την ασφάλεια των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε οικίες, επαγγελματικούς και εξωτερικούς  χώρους, τη ρευματοκλοπή, τη νομοθεσία, τον αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη ως μέσο προστασίας αλλά και τις πρώτες βοήθειες που μπορούν να παρασχεθούν σε ατυχήματα από ηλεκτροπληξία.  

Αθρόα ήταν η προσέλευση και συμμετοχή μελών, συναδέλφων, φορέων και πολιτών.