Επιστολές για ληξιπρόθεσμες οφειλές στέλνει το ΙΚΑ σε πεθαμένους, καθώς δεν υπάρχει
συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων τμημάτων του Ιδρύματος, δηλαδή του τμήματος εσόδων που είναι υπεύθυνο για τις οφειλές με το τμήμα συντάξεων.

Οι επιστολές στέλνονται συστημένες και επιστρέφονται στα ΕΛΤΑ, αφού οι παραλήπτες δεν βρίσκονται στη ζωή. Σύμφωνα με τα Νέα, οι οφειλές -που αφορούν κυρίως οικοδομικά έργα- επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη και ανάγονται σε βάθος δεκαετίας. 

Το ΙΚΑ ζητεί από τον πεθαμένο οφειλέτη να προσέλθει για τη ρύθμιση ή εξόφληση των οφειλών εντός 15 ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης, προειδοποιώντας ότι «σε αντίθετη περίπτωση και μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας θα υποχρεωθούμε να λάβουμε τα προβλεπόμενα μέτρα» (κατάσχεση, πλειστηριασμοί, κατάσχεση εις χείρας τρίτων κ.λπ.