Στην αποστρατεία και των τριών αντιστρατήγων της ΕΛ.ΑΣ, μετά την αλλαγή αρχηγού, προχώρησε
το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσης Αντιστρατήγων Αστυνομίας, το οποίο συνεδρίασε το απόγευμα, υπό την προεδρία του νέο Αρχηγού, Κωνσταντίνου Τσουβάλα και τη συμμετοχή δύο αντιστρατήγων του Στρατού Ξηράς.

Ειδικότερα, το Συμβούλιο έκρινε ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία, τους:

•    Εμμανουήλ Κατριαδάκη, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας,

•    Δημήτριο Σοφιό, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας και

•    Κωνσταντίνο Μιχαιρίνα, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας.
Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των υποστρατήγων Αστυνομίας.