Σε διανομή τροφίμων θα προχωρήσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)».


Τρόφιμα δικαιούνται  πολίτες των οποίων οι αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα έχουν εγκριθεί.

Η διανομή περιλαμβάνει για πρώτη φορά είδη παντοπωλείου καθώς και κοτόπουλα. Παράλληλα, στους παραπάνω ωφελούμενους θα διανεμηθούν πορτοκάλια και ακτινίδια, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού της ΕΕ 1031/2014 για συμπληρωματικά προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης στους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών και της ΚΥΑ με αρ. Πρωτοκόλλου 3320/89565 των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Η διανομή θα γίνει την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016, από τις 09.00 έως τις 15.00, στο Περίπτερο 16 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει προσκομίσουν το δελτίο ταυτότητάς τους ή διαβατήριο, την αίτηση ΗΔΙΚΑ-ΤΕΒΑ και εξουσιοδότηση, σε περίπτωση που δεν θα παραλάβουν τα είδη αυτοπροσώπως.

Επισημαίνεται, από τη συγκεκριμένη δράση δεν είναι δυνατόν να ωφεληθούν οι  αιτούντες που έχουν υποβάλλει ενστάσεις, για το λόγο ότι εκκρεμεί η έκδοση των αποτελεσμάτων και  η οριστικοποίηση των πινάκων των ωφελουμένων.