Συνολικά 2.558 σκηνές έξι και τεσσάρων ατόμων διαθέτει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στις Ένοπλες Δυνάμεις για τη φιλοξενία των προσφύγων στην περιοχή.

Η διάθεση των σκηνών γίνεται κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, «προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως προσωρινά καταλύματα φιλοξενίας των μεταναστών και προσφύγων».

Οι σκηνές που φυλάσσονται για έκτακτες καταστάσεις στο Αποθηκευτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, είναι 2.058 δυνατότητας φιλοξενίας έξι ατόμων και περίπου 500 ελληνικού τύπου δυνατότητας φιλοξενίας τεσσάρων ατόμων. Στο σύνολό τους οι σκηνές κατόπιν της σχετικής απόφασης θα διατεθούν στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και τελικά στις Ένοπλες Δυνάμεις, για τη φιλοξενία προσφύγων.

Τις σκηνές θα παραλάβουν άμεσα οι αρμόδιοι εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων.