Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ανακοινώνει ότι από σήμερα Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου, καταναλωτές από
ολόκληρη τη χώρα, θα μπορούν να υποβάλουν και τηλεφωνικά την αίτηση τους για τοποθέτηση μετρητή με χρονοχρέωση στην ηλεκτρική παροχή τους.

Καλώντας στο Τηλεφωνικό Κέντρο Ενημέρωσης Πελατών 11500, δηλώνετε στοιχεία για νυχτερινό ρεύμα. Τα απαραίτητα που χρειάζονται για την εν λόγω αίτηση, είναι ο Αριθμός Παροχής, το ΑΦΜ και ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας.

Το ωράριο λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου 11500 είναι από τις 07.00 έως και τις 19.00, όλες τις εργάσιμες ημέρες.