Υστέρηση στη χρήση καρτών, σε σχέση με την Ευρώπη, εξακολουθεί να εμφανίζει η Ελλάδα, με τον όγκο των συναλλαγών μέσω καρτών στην Ε.Ε. να είναι υπερ-δεκαπλάσιος από τον αντίστοιχο στη χώρα μας. 


Σε κάθε Έλληνα αντιστοιχούν περίπου οκτώ συναλλαγές με κάρτες πληρωμών (εξαιρουμένων των αναλήψεων μετρητών) έναντι μέσου όρου 93 στην Ε.Ε.

Ενδεικτικό είναι ότι, το 2014, ο συνολικός κύκλος εργασιών με κάρτες πληρωμών, που εκδόθηκαν στην Ελλάδα, ανήλθε στα €4,7 δις ή €428 ανά κάτοικο, έναντι μέσου όρου €3.947 ανά κάτοικο στην Ε.Ε.

Η χαμηλή χρήση των καρτών πληρωμών στην Ελλάδα συνεχίζεται, παρά το γεγονός ότι το ποσοστό κατοχής στη χώρα μας δεν απέχει πολύ από το μέσο όσο της Ευρώπης. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, στο τέλος του 2015, σχεδόν 15 εκατομμύρια κάρτες πληρωμών είχαν εκδοθεί από ελληνικές τράπεζες και ήταν ενεργές. Αυτό αντιστοιχεί σε 1,4 κάρτες πληρωμών ανά κάτοικο έναντι μέσου όρου 1,5 κάρτες πληρωμών ανά κάτοικο στα κράτη - μέλη της Ε.Ε.    

Ο εξαιρετικά χαμηλός βαθμός διείσδυσης της χρήσης των καρτών στη χώρα, που διατηρείται παρά την κινητικότητα που αναπτύχθηκε εξαιτίας των κεφαλαιακών περιορισμών, δεν συνάδει ούτε με το γεγονός πως, πλέον, τα σημεία πώλησης (POS) δεν διαφοροποιούνται έναντι του μέσου όρου της Ε.Ε. Συγκεκριμένα, η αναλογία είναι 1.800 POS ανά 100.000 κατοίκους στην Ελλάδα, έναντι 1.970 POS ανά 100.000 κατοίκους στην Ε.Ε.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, που δημοσιοποίησε χθες η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, σε ανακοίνωση της, με την οποία ενημερώνει τους καταναλωτές για τη χρήση των καρτών, το 2015 - ακόμη και μετά τη σημαντική αύξηση λόγω των περιοριστικών μέτρων - η Ελλάδα θα εξακολουθεί να είναι στο 20% του μέσου όρου της Ε.Ε.

Το κόστος των μετρητών
Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, στην ίδια ανακοίνωση, αναφέρεται στις προοπτικές μείωσης του κόστους διαχείρισης μετρητών για τις ελληνικές επιχειρήσεις μέσα από την τόνωση της χρήσης των καρτών. Όπως επισημαίνει, επικαλούμενη τη διεθνή εμπειρία, το ετήσιο κόστος διαχείρισης μετρητών ανέρχεται από 0,7% έως 2,5% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης. Ειδικότερα δε στην Ελλάδα εκτιμάται ότι ανέρχεται στο 2,3% του κύκλου εργασιών  των επιχειρήσεων, ήτοι €4 δις περίπου.

Θέλοντας να περιγράψει τα οφέλη από την τόνωση της χρήσης των καρτών πληρωμών στην Ελλάδα, αναφέρει ότι συνεπάγεται, για τους εμπόρους, σημαντική μείωση του κόστους διαχείρισης των μετρητών (π.χ. διαχείριση κερμάτων, κόστος χρηματαποστολών, απώλειες από ληστείες, διαχείριση ακατάλληλων προς κυκλοφορία χαρτονομισμάτων, χρόνος εξυπηρέτησης πελατών). Όπως σχολιάζει, συχνά το κόστος διαχείρισης  υπερκαλύπτει την προμήθεια αποδοχής συναλλαγών καρτών πληρωμών.