Η δράση της Δημοτικής Αστυνομίας θέμα συζήτησης στο δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης


Ο απολογισμός δράσης των έξι μηνών δημοτικής αστυνομίας είναι μεταξύ των 20 θεμάτων που θα συζητηθούν στην ερχόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης.


Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016, στις 16.00.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι:  


  • Συμμετοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης σε περιβαλλοντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη «Βιώσιμη Πόλη»  στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2015 – 2016 και υλοποίηση του 4ου Περιβαλλοντικού Μαθητικού Συνεδρίου
  • Έγκριση του προϋπολογισμού της Δημοτικής Εταιρείας Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) για το 2016
  • Συνδιοργάνωση εκδήλωσης της Ομάδας Open Minds Thessaloniki με θέμα «Ανάδυση νεοφυών επιχειρήσεων – Startups»
  • Συνεργασία μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Εθελοντικού Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
  • Επέκταση της περιόδου λειτουργίας του Φιλοξενείου αιτούντων άσυλο του Δήμου Θεσσαλονίκης» έως τις 29 Φεβρουαρίου 2016 και παράταση της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας έως τις 30 Ιουνίου 2016
  • Χρηματοδότηση του έργου «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας» για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2016

Σχόλια