Έναν οικονομικό απολογισμό του έτους που πέρασε επιχειρεί, στον λογαριασμό του, στο Facebook, ο πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης, Γιάννης Δόβελος.


Ο κ. Δόβελος βγάζει τον λογαριασμό... μείον 144 δισ. Δείτε πώς:

Απολογισμός έτους 2015 (1/1/15-31/12/15).

Α. Καταθέσεις στις τράπεζες. 
Απογραφή έναρξης 1/1/2015. 187 δις
Απογραφή λήξης 31/12/2015. 140 δις
Λιγότερες κατά 47 δις (ζημία).

Β. Χρέη φορολογούμενων στο Δημόσιο (Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία).
Απογραφή έναρξης 1/1/2015. 90 δις.
Απογραφή λήξης 31/12/2015.105 δις
Περισσότερα 15 δις (ζημία).

Γ. Κόκκινα δάνεια στις τράπεζες. 
Απογραφή έναρξης 1/1/2015. 100 δις
Απογραφή λήξης 31/12/2015 110 δις.
Περισσότερα 10 δις (ζημία).

Δ. Αξία μετοχών τραπεζών που κατείχε το Δημόσιο. 
Απογραφή έναρξης 1/1/2015. 56 δις.
Απογραφή λήξης 31/12/2015 6 δις.
Λιγότερα κατά 50 δις (ζημιά).

Ε. Δημόσιο χρέος. 
Απογραφή έναρξης 1/1/2015. 324 δις
Απογραφή λήξης 31/12/2015. 337 δις
Περισσότερα 13 δις (ζημιά ).

Συνολική ζημιά το 2015. (47+15+10+50+13)=135 δις.

Επί πλέον: 

Ανάπτυξη 1/1/15 0,7% (ΑΕΠ 177,5 δις)
Ύφεση 31/12/15. -1,01% (ΑΕΠ 175,7 δις).
Διάφορα στο ΑΕΠ 1,8 δις (ζημία) που στην ουσία λείπουν από την οικονομία σχεδόν 9 δις διότι με ανάπτυξη 0,7% το ΑΕΠ θα πήγαινε στα 185 δις.

Συνολικός απολογισμός 2015 144 δις ζημιά.

Και καταλήγει ο κ. Δόβελος: "Και έπεται συνέχεια.  Με τις υγείες μας και του χρόνου"...