«Ο Αριστοτέλης ως θεμελιωτής του σύγχρονου επιστημονικού ρεαλισμού» είναι ο τίτλος της Ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 10.30, στο ΚΕ.Δ.Ε.Α. του ΑΠΘ. 


Η ημερίδα οργανώνεται από το «Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών» του ΑΠΘ. Σε αυτήν θα παρουσιαστούν τα ερευνητικά αποτελέσματα του έργου «Όψεις και Προοπτικές του ρεαλισμού στη φιλοσοφία της επιστήμης και των μαθηματικών», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «ΘΑΛΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Είχε διάρκεια 48 μηνών (Σεπτέμβριος 2011 - Νοέμβριος 2015) και απασχόλησε ερευνητές υψηλού επιπέδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό, νέους ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Συνεργάσθηκαν τρεις ερευνητικές ομάδες από τα εξής πανεπιστήμια: το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο ήταν και το ίδρυμα που συντόνισε αυτή την τετραετή ερευνητική προσπάθεια με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Στάθη Ψύλλο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με επιστημονικώς υπεύθυνη την Καθηγήτρια Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή, Αριστείδη Αραγεώργη.

Το θέμα της 2ης Ερευνητικής Ομάδας του Α.Π.Θ. ήταν «Η Εδραίωση της Σύγχρονης Συζήτησης στην Αριστοτελική Σκέψη», με στόχο τη μελέτη και προβολή της βαθιάς εννοιολογικής συγγένειας που συνδέει την Αριστοτελική φιλοσοφία της φύσης με τη σύγχρονη επιστήμη και επιστημονική σκέψη, προκειμένου να αντληθούν επιχειρήματα για μια Νέο-Αριστοτελική εκδοχή του επιστημονικού ρεαλισμού. Προς επίτευξη αυτού του σκοπού, επιχειρήθηκε μία διεπιστημονική προσέγγιση του Αριστοτελικού έργου σε στενή σχέση με σύγχρονες επιστημονικές θεωρίες.

Η καινοτομία έγκειται στην προέκταση των κεντρικών πυλώνων της έρευνας σε ποικίλους τομείς της σύγχρονης επιστήμης, η οποία οδηγεί, μέσα από μία νέα ανάγνωση του Αριστοτελικού έργου, στην ανατροπή της παραδοσιακής αντίληψης για την αποτυχία του Αριστοτέλη στον τομέα της φιλοσοφίας της φύσης, αλλά και στην άντληση επιχειρημάτων για την ενίσχυση του ρεύματος του επιστημονικού ρεαλισμού στον χώρο της φιλοσοφίας της επιστήμης.