Μειώνει τις επικουρικές συντάξεις και τους μισθούς των υπαλλήλων ο ΕΔΟΕΑΠΣε δυσχερή θέση βρίσκεται, εδώ και χρόνια, το επικουρικό ταμείο των δημοσιογράφων και των υπαλλήλων των ΜΜΕ, ο ΕΔΟΕΑΠ. Υπολογίζεται ότι το έλλειμμα για το 2016 θα είναι στα 16 εκατομμύρια ευρώ.


Μέσα σε αυτήν την δύσκολη κατάσταση, το δ.σ. του Οργανισμού αποφάσισε μειώσεις επικουρικών συντάξεων και των μισθών του προσωπικού.

Σε ότι αφορά στις επικουρικές συντάξεις οι αρμόδιες επιτροπές εισηγήθηκαν τη διόρθωση των αδικιών που υπάρχουν μεταξύ παλαιών και νεώτερων συνταξιούχων λόγω παλαιών αποφάσεων ΔΣ για αυξήσεις εκτός τιμαριθμικής προσαρμογής οι οποίες δεν ενσωματώθηκαν στο φύλλο υπολογισμού της σύνταξης, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν συνταξιούχοι πολλών ταχυτήτων. Όπως ανακοινώθηκε, "η Νομική Υπηρεσία μελετώντας τις Καταστατικές διατάξεις και το Νόμο, απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο αποκατάστασης των αδικιών μέσω επαναπροσδιορισμού των επικουρήσεων". 

Τελικά αποφασίστηκαν τα εξής: 

  • Η αφαίρεση του ποσού της ενσωμάτωσης των δύο έκτακτων παροχών επικουρικής σύνταξης (13η και 14η  σύνταξη) που είχε αποφασιστεί το 2010 από όλες τις επικουρήσεις χωρίς να αλλάζουν τα κατώτερα καταβαλλόμενα όρια.  
  • Επί του ύψους της επικουρικής σύνταξης που διαμορφώνεται μετά την αφαίρεση του ποσού ενσωμάτωσης ως ανωτέρω, μείωση των επικουρικών συντάξεων κατά ποσοστό  8%.
  • Από την επιπλέον μείωση ποσοστού 8%, εξαιρούνται όσοι ασφαλισμένοι λαμβάνουν συντάξεις λόγω αναπηρίας καθώς και δικαιοδόχα τέκνα με αναπηρία.
  • Το ύψος της επικούρησης των συνταξιούχων αμέσων μελών μετά τη μείωση,  δεν μπορεί να υπολείπεται των € 243,42, το οποίο αντιστοιχεί στο 50% της κατώτατης κύριας σύνταξης.
  • Το ύψος της επικούρησης  των  δικαιοδόχων μελών δεν μπορεί να υπολείπεται των € 170,39 το οποίο αντιστοιχεί στο 70% του 50% της κατώτατης κύριας σύνταξης.

Σχετικά με το μισθολόγιο του Διοικητικού Προσωπικού και κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής , αποφασίστηκε ο εξορθολογισμός και η αποκατάσταση των μισθολογικών ανισοτήτων επί τη βάση της τελευταίας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της ΕΠΗΕΑ (17/7/2008) προσαρμοσμένης στις ιδιαιτερότητες  του Οργανισμού όσον αφορά τις ειδικότητες που απασχολεί (Διοικητικό, Νοσηλευτικό, Παραϊατρικό προσωπικό).

Υπενθυμίζεται από τον Ιούνιο του 2015, ο ΕΔΟΕΑΠ έχει υπογράψει νέα ΣΣΕ με τον ΣΕΥΕ (Συνδικαλιστικό Όργανο των Ιατρών ΕΔΟΕΑΠ) με μείωση της τάξεως 7% στους μισθούς των Ιατρών.

Σχόλια