Εργαζόμενοι στον Αγγελιοφόρο σκοπεύουν να παραστούν, σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015, στις 16.00, στην 25η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, στο Δημαρχείο (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, Αίθουσα Συνεδριάσεων, 1ος όροφος).
Οι εργαζόμενοι θέλουν να εκθέσουν ένα χρονικό για το πώς η εφημερίδα στην οποία εργάζονται, έφθασε στο σημείο να βάλει λουκέτο.


Για σήμερα, στην Ημερήσια Διάταξη υπάρχουν 48 θέματα. Ανάμεσά τους είναι και τα εξής: 

• Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Θεσσαλονίκης για το έτος 2016
• Έγκριση έκθεσης Γ' Τριμήνου του έτους 2015 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης
• Έγκριση προγράμματος δράσεων στο πλαίσιο του 5ου THESSALONIKI FOOD FESTIVAL
• Παραχώρηση του άξονα της Πλ. Αριστοτέλους και του πεζόδρομου της Αγ. Σοφίας για την οργάνωση των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων
• Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση περιοχής Κήπου Καλού – Γυμνασιάρχου Μικρού – Διστόμου – Παπάφη»
• Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Μονώσεις – Ανακατασκευές στεγών σε σχολικά κτίρια του Δήμου Θεσσαλονίκης»
• Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ραμπών για ΑμεΑ και διαμορφώσεις εσοχών στάθμευσης» 
• Συνδιοργάνωση διαγωνισμού με τίτλο «Apps4Thessaloniki – Tourism Edition»
• Παράταση παραχώρησης χώρου στην Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ, για τη χρήση χώρου στα Ιαματικά Λουτρά Θέρμης του Δήμου Θεσσαλονίκης, με στόχο τη λειτουργία της κοινωνικής δομής του Λαχανόκηπου
• Παράταση της λειτουργίας των κοινωνικών Δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης 
• Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αξιοποίηση του χώρου των πρώην Σφαγείων