Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΜ-Θ ενημερώνει τα μέλη της Ένωσης για την προκήρυξη τριών μερικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από την συνέργεια των ακολούθων δημόσιων / κοινωφελών φορέων: ΓΓΕΤ
(Υπουργείο Παιδείας – Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά),  DUK Universitat Krems της Βιέννης, Ίδρυμα για την Προαγωγή της Δημοσιογραφίας Α.Β. Μπότση, με την διοικητική και επιστημονική υποστήριξη του Ε.Μ.Π. (Ερ. Εργαστήρι Επικοινωνίας και Τεχνολογίας ΜΜΕ).


Ο ιδανικός υποψήφιος έχει μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση σε θέματα ΜΜΕ ή Ανθρωπιστικών/Κοινωνικών Σπουδών, χειρίζεται πολύ καλά την αγγλική γλώσσα, έχει επιτυχή επαγγελματική θητεία καθώς και ιδιότητα μέλους της ΕΣΗΕΜ-Θ για 2 τουλάχιστον χρόνια.

Πρέπει να μπορεί να ταξιδέψει στην Αυστρία τις περιόδους (κατ’ελάχιστον) 6  – 13 Δεκεμβρίου 2015 και 19 – 28 Ιουνίου 2016. Η υποτροφία αφορά την διετία σπουδών, καλύπτει το ήμισυ του κόστους των 9150 ευρώ καθώς και την διαμονή/ημιδιατροφή στο Πανεπιστήμιο στην Βιέννη. Η συμμετοχή του φοιτητή καταβάλλεται σε τρεις  δόσεις, και ολοκληρώνεται έως τον Οκτώβριο του 2016. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν μονοσέλιδο βιογραφικό στην διεύθυνση secretariat.qjnt@gmail.com, ή στην manottas@athena-innovation.gr.

 Επιλεγμένοι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη.

Περισσότερες πληροφορίες www.qjnt.gr /εκπαίδευση/υποτροφίες, ή απ’ευθείας κλικ εδώ