Για πρώτη φορά από την καθιέρωση των εκδηλώσεων μνήμης για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου, οι πρυτανικές αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου δε θα καταθέσουν στεφάνι στο γνωστό μνημείο έξω από την Πολυτεχνική Σχολή, αλλά στο μνημείο του Ιδρυτή του πανεπιστημίου!


Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΑΠΘ, "οι Πρυτανικές Αρχές, σε μια προσπάθεια να συνεγείρουν τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας για ανάδειξη της ελευθερίας της έκφρασης και για να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων για την επέτειο της 17ης Νοέμβρη, χωρίς εντάσεις με οποιαδήποτε ομάδα φοιτητών, καταθέτουν φέτος το στεφάνι του Ιδρύματος στο μνημείο του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, ιδρυτή του Πανεπιστημίου και υπέρμαχο της ελεύθερης σκέψης".

Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται, ακόμη, ότι "η πανεπιστημιακή κοινότητα και η κοινωνία δεν πρέπει να παραμένουν απαθείς στην πρακτική πολύ μικρών ομάδων να εμποδίζουν δια της βίας, επιλεκτικά, την απόδοση τιμής στους αγώνες και τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου, όπως επίσης και την ακαδημαϊκή και διοικητική λειτουργία του Ιδρύματος. Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ επιλέγουν να διατυπώσουν με ευθύτητα και ειλικρίνεια την άποψη ότι είναι υποχρέωση όλων μας, των Πανεπιστημίων,  της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και της διεθνούς κοινότητας -όπως δείχνουν τα τελευταία θλιβερά γεγονότα στο Παρίσι- να ανησυχούμε για την κατάσταση που βιώνουμε και να αγωνιζόμαστε για τον σεβασμό της ελευθερίας της έκφρασης, της διαφορετικής άποψης και της δημοκρατικής λειτουργίας, για τα οποία αγωνίστηκαν οι φοιτητές του Πολυτεχνείου το Νοέμβρη του 1973".

Υπογραμμίζεται, επίσης, ότι το ΑΠΘ "τιμά εκείνους που αγωνίστηκαν ενωτικά και χωρίς αποκλεισμούς, για να αναδείξουν την ανάγκη για ελευθερία και δημοκρατία, τιμά τα θύματα της βίαιης καταστολής, τιμά το όραμα για «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία». Το όραμα για μια κοινωνία που έχει επιλέξει να ζουν οι πολίτες της ελεύθεροι, με ισότιμη πρόσβαση στη μόρφωση και τον πολιτισμό, σε συνθήκες οικονομικής αξιοπρέπειας, για μια κοινωνία που στοχεύει στην οικονομική και πολιτιστική πρόοδο και ανάπτυξη".

Γίνεται, τέλος, λόγος για τα "πολύ σοβαρά προβλήματα λειτουργίας" του Πανεπιστημίου "εξαιτίας της οικονομικής κρίσης".