Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, τα αποτελέσματα των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για συμμετοχή στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους» (ΤΕΒΑ/FEAD), που υλοποιεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

 
Οι πίνακες ανακοινώσεων των αποτελεσμάτων θα αναρτηθούν σε όλα τα σημεία κατάθεσης των αιτήσεων των δυνητικά ωφελούμενων, όπως το Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, οι Δημοτικές Κοινότητες, τα ΚΕΠ και το κτίριο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας.
Για τις απορριφθείσες αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την ένστασή τους εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της δημόσιας ανακοίνωσης τους, και συγκεκριμένα από τις 21 έως τις 27 Οκτωβρίου 2015, στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Δήμου Θεσσαλονίκης (Μοναστηρίου 53-55, 4ος όροφος) καθημερινά από τις 09.00 έως τις 13.00.
Για την κατάθεση ενστάσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα έγγραφα δικαιολογητικά, με μορφή απλών φωτοτυπιών, τα οποία στοιχειοθετούν τους λόγους ένστασης, έχοντας μαζί τους τον αριθμό της αίτησης που κατάθεσαν ή το ΑΜΚΑ ή το ΑΦΜ τους. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2310 509043, 2310 509048, 2310 509021, 2310 509039.
   
Στους παρακάτω ηλεκτρονικούς συνδέσμους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τον πίνακα τον αποτελεσμάτων, που περιλαμβάνει τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης με την ένδειξη «εγκεκριμένη» ή «απορριφθείσα» καθώς και να προμηθευτούν τις σχετικές αιτήσεις για τις ενστάσεις τους.

Δείτε τις αιτήσεις που εγκρίθηκαν κι αυτές που απορρίφθηκαν με κλικ εδώ.

Έντυπο για να καταθέσετε ένσταση μπορείτε να βρείτε με κλικ εδώ.