Πραγματοποιήθηκε σήμερα η δεύτερη καταβολή του επιδόματος ενοικίου στους δικαιούχους στο πλαίσιο του προγράμματος για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.

Το επίδομα έλαβαν άλλοι 3.553 δικαιούχοι εκτός από τους 9.511 δικαιούχους του προγράμματος που είχαν λάβει το επίδομα και τον προηγούμενο μήνα, στις 2 Σεπτεμβρίου. Οι επιπλέον 3.553 δικαιούχοι είτε καταχώρισαν τα στοιχεία τους για πρώτη φορά είτε διόρθωσαν τα αρχικά εσφαλμένα δηλωθέντα στοιχεία.

Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή του επιδόματος ενοικίου εξαρτάται από την ορθή καταχώρηση -με ευθύνη των δικαιούχων- των στοιχείων για τα μισθωτήρια και τους ιδιοκτήτες των μισθωμένων κατοικιών, δεδομένου ότι το επίδομα καταβάλλεται στους ιδιοκτήτες.