Από προσεισμικό έλεγχο θα περάσει ο δήμος Θεσσαλονίκης όλα τα σχολικά κτίρια, όπως αποφάσισε, προχθές το Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα, η διοίκηση Μπουτάρη “πάτησε” σε νόμο του… αντιπάλου στο δήμο!

Εξηγούμαστε –για να μην παρεξηγούμαστε!

Συγκροτήθηκε Ομάδα Έργου με σκοπό την υπαγωγή στο Ν. 4178/2013 (γνωστού και ως “νόμος Καλαφάτη”, αφού τον επεξεργάστηκε και τον “πέρασε” από τη Βουλή ο τότε αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και νυν επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο δήμο Θεσσαλονίκης) των αυθαίρετων κατασκευών των κτιρίων και εγκαταστάσεων του δήμου και την τακτοποίηση των ακινήτων, από την οποία απορρέει η υποχρέωση σύνταξης των Δελτίων Δομικής Τρωτότητας, σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις περί ακινήτων.

Ταυτόχρονα, ο δήμος Θεσσαλονίκης επισπεύδει τις διαδικασίες για την υπαγωγή όλων των αυθαίρετων κατασκευών των σχολικών συγκροτημάτων και την τακτοποίησή τους στο ίδιο νομικό πλαίσιο, καθώς και τη σύναψη σύμβασης με σκοπό τις ενεργειακές επιθεωρήσεις των παραπάνω κτιρίων.

«Τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας θα χρησιμοποιηθούν από το Δήμο θεσσαλονίκης για να εκτιμήσει το επίπεδο ασφάλειας που παρέχουν τα σχολικά κτίρια, ώστε να διαμορφώσει αποτελεσματικά και ορθολογικά την πολιτική του στο ευαίσθητο θέμα της σχολικής στέγης, προχωρώντας σε καίριες παρεμβάσεις που θα αναβαθμίσουν τη δομική ποιότητα των σχολικών κτιρίων» τόνισε στην εισήγησή του ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Εργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, Θανάσης Παππάς.