Δένδρα στο σημείο όπου πρόκειται να κατασκευαστεί ο σταθμός του μετρό Θεσσαλονίκης «Αρετσού», στην οδό Πόντου, θα κόψει η Αττικό Μετρό Α.Ε.


Η έκταση αυτή βρίσκεται επί της οδού Πόντου, σε σημείο το οποίο δεν έχει ακόμη διανοιχτεί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αττικό Μετρό Α.Ε., «ανεξάρτητα από την κατασκευή του Μετρό, τα συγκεκριμένα δέντρα και οι θάμνοι θα έπρεπε να κοπούν, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διάνοιξη της οδού Πόντου». Υπογραμμίζεται δε, ότι κατά την κατασκευή του μετρό «δέντρα και θάμνοι δεν θίγονται, παρά μόνον εάν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο, όπως στην προκειμένη περίπτωση». 

Η εταιρία δεσμεύεται ότι μετά το πέρας των εργασιών θα γίνει αποκατάσταση, ενώ επισημαίνει πως έχει εξασφαλίσει πριν από την κοπή οποιουδήποτε δέντρου ή θάμνου, όλες τις άδειες από τις Υπηρεσίες που προβλέπει ο νόμος.