Τα χρήματά του πίσω ζητά ο δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου θέλει να ξανάρθουν στα ταμεία του τα διαθέσιμα.

 

Τα διαθέσιμα του δήμου, όπως και των υπολοίπων δήμων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, είχαν παρακρατηθεί (στις 20 Απριλίου 2015), υπέρ του δημοσίου. Τώρα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης κατά την τακτική συνεδρίασή του σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου 2015, αποφάσισε να απαιτήσει την ανάκληση της ΠΝΠ με θέμα «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος».

Με το σκεπτικό της απόφασής του, το δημοτικό συμβούλιο Μενεμένης – Αμπελοκήπων θεωρεί ότι εξέλειπαν ήδη οι λόγοι επιβολής της μετά την θέση σε ισχύ της νέας δανειακής σύμβασης (Ν. 4334/16.7.15)

Με άλλη απόφασή του, το δημοτικό συμβούλιο Μενεμένης Αμπελοκήπων, εκφράζει την απόλυτη αντίθεσή του για την κατάργηση του υπέρ των δήμων φόρου ζύθου (3%) και για τη μη αναπλήρωσή του με άλλο πόρο.