Δύο συνεδριάσεις θα πραγματοποιήσει την ερχόμενη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015, το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης.


Η πρώτη είναι προγραμματισμένη να αρχίσει στις 2 μ.μ. Είναι έκτακτη και θα αφορά προεκλογικά θέματα: Τη συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής για την τήρηση κανόνων δεοντολογίας κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου του Σεπτεμβρίου 2015, καθώς και την κατανομή των θέσεων προβολής που διαθέτει ο Δήμος Θεσσαλονίκης και καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που θα διατεθούν κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα ή σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους. 

Η δεύτερη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης είναι προγραμματισμένη να αρχίσει στις 4 μ.μ. Περιλαμβάνει 53 θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων αρκετές παρατάσεις έργων σε σχολεία της πόλης, αρκετές παραλαβές έργων σε σχολεία και νηπιαγωγεία, έκτακτη επιχορήγηση για ληξιπρόθεσμες οφειλές των Σχολικών Επιτροπών του δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και τα εξής:

  • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής (Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης), μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την ίδρυση και λειτουργία σταθμού καταγραφής φυσικών αεροαλλεργιογόνων. 
  • Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Μουσείου Γουλανδρή / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (Ε.Κ.Β.Υ.), για την εκπόνηση του προγράμματος “Έλεγχος και Παρακολούθηση της ποιότητας της Θάλασσας στον Όρμο Θεσσαλονίκης”, διάρκειας ενός έτους. 
  • Έγκριση εκτέλεσης του έργου “Εκσυγχρονισμός του Δημοτικού Φωτισμού σε Επιλεγμένους Βασικούς Οδικούς Άξονες και Πάρκα” (Αριθμός Μελέτης: ΔΒΚΔ 31/2014) πρ/σμού δαπάνης 5.800.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)  με χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Jessica και με ίδια κεφάλαια.
  • Διενέργειας δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση: “Εορταστικού διακόσμου 2015 Δήμου Θεσσαλονίκης” 
  • Έγκριση διοργάνωσης του “1ου Φεστιβάλ Μυστηρίου Θεσσαλονίκης”, στις 11-12-13 Σεπτεμβρίου 2015, σε συνεργασία με τη ΔΕΘ, πρ/σμού δαπάνης 20.950,00 € σε βάρος της ήδη ψηφισμένης πίστωσης