Πρόσκληση υποβολής εργασιών, ή και συμμετοχής σε συνέδριο με τίτλο «Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ελλάδας: Μελετώντας το Παρελθόν Σχεδιάζουμε το Μέλλον», απευθύνουν οι φορείς που το οργανώνουν.

Το συνέδριο οργανώνουν από κοινού το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών Δημήτρης Μπάτσης, σε συνεργασία με το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης και με την υποστήριξη του Political Economy Research Group (PERG) και της Εταιρείας Οικονομολόγων Θεσσαλονίκης.
 
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Συνεδρίου βρίσκονται εισηγήσεις μελέτης των αιτιών της «Μεγάλης Ύφεσης» και του τρόπου με τον οποίο αυτή εκδηλώθηκε στην Ελλάδα, από το έτος 2008 και μετά, και προτείνουν σχέδια-οικονομικές πολιτικές ανασυγκρότησης της παραγωγικής βάσης και ιστού της χώρας. Ευπρόσδεκτες είναι, επίσης, εισηγήσεις οικονομικού-ιστορικού περιεχομένου για τις σχετικές προτάσεις οικονομολόγων της δεκαετίας του 1940 (Κυριάκος Βαρβαρέσος, Ξενοφών Ζολώτας, Δημήτρης Μπάτσης, μεταξύ άλλων).

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για συμμετοχή, έχει ως εξής:

"Το πρόβλημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης της Ελλάδας τίθεται ολοένα και πιο επιτακτικά. Εντούτοις, οι σχετικές διερευνήσεις υπολείπονται σημαντικά από αντίστοιχες επιστημονικές επεξεργασίες-προτάσεις, οι οποίες έλαβαν χώρα κατά την πρώτη μεταπολεμική δεκαετία. Αυτό το γεγονός κάθε άλλο παρά υποδηλώνει δυναμική υπέρβασης των αδιεξόδων της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.
Θεωρούμε ότι έχουμε πολλά να διδαχθούμε από εκείνες τις πρωτοπόρες επιστημονικές επεξεργασίες-προτάσεις και, έτσι, να σχεδιάσουμε πιο ενημερωμένες και ασφαλείς πολιτικές για την εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο που διανύουμε. Επίσης, ότι, λαμβάνοντας υπόψη τα νεότερα, θεωρητικά και εμπειρικά, δεδομένα, οφείλουμε να συμβάλλουμε στο άνοιγμα μίας δημόσιας, επιστημονικά τεκμηριωμένης, συζήτησης για την παραγωγική ανασυγκρότηση της πατρίδας μας και τις αντίστοιχες θεσμικές μεταβολές, οι οποίες θα την ενισχύουν.  
Επισημαίνοντας, λοιπόν, αυτήν την ανάγκη, από κοινού το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών Δημήτρης Μπάτσης, σε συνεργασία με το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης και με την υποστήριξη του Political Economy Research Group (PERG) και της Εταιρείας Οικονομολόγων Θεσσαλονίκης, διοργανώνουν Συνέδριο με θέμα:
Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ελλάδας:
Μελετώντας το Παρελθόν Σχεδιάζουμε το Μέλλον
το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015 σε χώρους του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Συνεδρίου βρίσκονται εισηγήσεις μελέτης των αιτιών της «Μεγάλης Ύφεσης» και του τρόπου με τον οποίο αυτή εκδηλώθηκε στην Ελλάδα, από το έτος 2008 και μετά, και προτείνουν σχέδια-οικονομικές πολιτικές ανασυγκρότησης της παραγωγικής βάσης και ιστού της χώρας. Ευπρόσδεκτες είναι, επίσης, εισηγήσεις οικονομικού-ιστορικού περιεχομένου για τις σχετικές προτάσεις οικονομολόγων της δεκαετίας του 1940 (Κυριάκος Βαρβαρέσος, Ξενοφών Ζολώτας, Δημήτρης Μπάτσης, μεταξύ άλλων).
Ειδικότερα, οι εισηγήσεις δύνανται να αφορούν στις ακόλουθες, ενδεικτικές, θεματικές ενότητες:
Τα διδάγματα της συζήτησης για την παραγωγική ανασυγκρότηση της δεκαετίας του 1940
Αίτια της Μεγάλης Ύφεσης και πολιτικές θεραπείας: κυρίαρχες και εναλλακτικές
Οι ρητοί και άρρητοι στόχοι των προγραμμάτων της Τρόικα και των ελληνικών κυβερνήσεων
Οι οικονομικές, πολιτικές, νομικές και ιδεολογικές συνέπειες της «ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης» και «παγκοσμιοποίησης» στην Ελλάδα
Ανεργία: αίτια, κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες, πολιτικές αντιμετώπισης
Η ταξική διάρθρωση, η κατανομή εισοδήματος και η κατάσταση της εργατικής τάξης στην Ελλάδα
Αναδιάρθρωση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος
Απαιτούμενες και εφικτές δομικές μεταβολές της ελληνικής οικονομίας 
Προγράμματα και θεσμικά πλαίσια ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας εντός και εκτός Ευρωζώνης και Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προτάσεις αναδόμησης της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η «Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων» και οι επιπτώσεις της στον ευρωπαϊκό «Νότο» και, ιδίως, στην Ελλάδα
Μετα-κεφαλαιοκρατικές μορφές εθνικής ανάπτυξης και διεθνούς οικονομικής συνεργασίας: παρελθόν, παρόν και μέλλον

Υποβολή και Επιλογή Περιλήψεων Εισηγήσεων
Οι περιλήψεις (όχι περισσότερες από 300 λέξεις) των εισηγήσεων θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 15 Οκτωβρίου 2015 στη διεύθυνση gzarotia@econ.auth.gr. Στις περιλήψεις θα πρέπει να αναγράφονται ο τίτλος, τα ονόματα των συγγραφέων, ο φορέας, και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η απόφαση της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου θα κοινοποιηθεί στους συγγραφείς έως τις 30 Οκτωβρίου 2015. 

Υποβολή Εισηγήσεων και Δημοσίευση
Το πλήρες κείμενο της εισήγησης θα πρέπει να υποβληθεί έως τις 15 Νοεμβρίου στη διεύθυνση gzarotia@econ.auth.gr. Κατόπιν νέας κρίσης, οι εισηγήσεις θα δημοσιευθούν σε τόμο των πρακτικών του συνεδρίου .

Επιστημονική Επιτροπή
Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ, και ΙΚΕ Δ. Μπάτσης.
Θεόδωρος Μαριόλης, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου, και ΙΚΕ Δ. Μπάτσης.
Σάββας Μαυρίδης, Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΑΤΕΙΘ.
Περσεφόνη Τσαλίκη, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ, και PERG.
Λευτέρης Τσουλφίδης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Βασίλης Χουλιάρας, Εταιρεία Οικονομολόγων Θεσσαλονίκης.

Οργανωτική Επιτροπή
Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ, και ΙΚΕ Δ. Μπάτσης
Ειρήνη Οζούνη, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ.
Άρης Παπαγεωργίου, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Χριστίνα Παρασκευοπούλου, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ.
Περσεφόνη Τσαλίκη, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ, και PERG".