Από την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015 έως και τις 22 Ιανουαρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί η πέμπτη συνεχής διοργάνωση του προγράμματος δωρεάν  εκμάθησης της ρωσικής γλώσσας από το Δήμο Θεσσαλονίκης.


Τα μαθήματα, που γίνονται σε συνεργασία με τον όμιλο «Mouzenidis Group», απευθύνονται σε δημότες ή κατοίκους του Δήμου, οι οποίοι ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό ή πρόκειται να ασχοληθούν με αυτόν. 

Τα μαθήματα απευθύνονται αποκλειστικά σε αρχάριους (στοιχειώδες επίπεδο Α1) και θα διεξάγονται στην Αίθουσα Νερού του Δημαρχείου (Οδός Βασ. Γεωργίου Α’ 1). Ο νέος κύκλος θα ολοκληρωθεί σε τρία ακαδημαϊκά δίωρα σε εβδομαδιαία βάση, κάθε Τρίτη, Πέμπτη  και Παρασκευή. Το διδακτικό προσωπικό είναι εξειδικευμένο στη διδασκαλία της ρωσικής ως ξένης γλώσσας και κατέχει πολυετή εμπειρία.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και δεν θα γίνει καμία εσωτερική αλλαγή στα τμήματα, πέραν της αρχικής τους κατανομής. Κάθε σπουδαστής θα έχει δικαίωμα να απουσιάσει ως επί το πλείστον σε τρία μαθήματα, ενώ κρίνεται απαραίτητη η παρουσία του την ημέρα της έναρξης,  κατά την οποία δηλώνει  και την  αποδοχή της συμμετοχής στο πρόγραμμα, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που βεβαιώνουν ότι είναι δημότης ή κάτοικος του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

Το εκπαιδευτικό υλικό θα διανεμηθεί δωρεάν από τους υπεύθυνους του προγράμματος. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής των ενδιαφερομένων είναι η γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς η διδασκαλία βασίζεται στη χρήση των μέσων αυτών.                                

Υποχρέωση των σπουδαστών είναι η συμμετοχή στα τεστ προόδου του προγράμματος, στο οποίο δεν μπορούν να πάρουν μέρος άτομα που παρακολούθησαν στο παρελθόν αντίστοιχο πρόγραμμα εκμάθησης ρωσικής γλώσσας, στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα σε σχέση με τις ηλικιακές ομάδες θα εφαρμοστεί ως εξής: 

14.00-16.00 για  άτομα 18-24 ετών
16.00-18.00 για άτομα 25-30 ετών
18.00-20.00 για άτομα 31-39 ετών και 
20.00-22.00 για άτομα 40-50 ετών 

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποστέλλονται από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2015 έως και τη συμπλήρωση των τμημάτων, ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αναρτηθούν τη συγκεκριμένη ημερομηνία στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης www.thessaloniki.gr ή να κατατίθενται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού, Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης (Γρ. Λαμπράκη & Κλεάνθους 57).

Για την επιλογή των σπουδαστών θα ισχύσει η σειρά προτεραιότητας των εισερχομένων e-mail και αιτήσεων, μέχρι τη συμπλήρωση των τμημάτων, με 50 άτομα ανά τμήμα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2310 840295 και 2310 841962.