Χωρίς νερό θα μείνει, αύριο Τετάρτη 26 Αυγούστου 2015 από τις 08:30 έως τις 11:00 το πρωί, η περιοχή της Κασσάνδρου.


Όπως ανακοινώθηκε από την Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε., θα πραγματοποιηθούν εργασίες λόγω διαρροής στην οδό Κασσάνδρου 63 του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

Λόγω των εργασιών θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα στην οδό Κασσάνδρου από 1 έως 85 του Δήμου Θεσσαλονίκης.