Τη διοργάνωση του εκπαιδευτικού πολιτιστικού προγράμματος «Θεσσαλονίκη: Μαθήματα Ιστορίας» για τέταρτη συνεχή χρονιά από το Δήμο Θεσσαλονίκης ενέκρινε, σήμερα, Δευτέρα 24 Αυγούστου 2015, το Δημοτικό Συμβούλιο, στη 17η τακτική του συνεδρίαση.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί να φωτίσει γνωστές και άγνωστες πτυχές της τοπικής ιστορίας της Θεσσαλονίκης σε διαφορετικές χρονικές περιόδους (ρωμαϊκή, βυζαντινή, οθωμανική) και να αναδείξει τη διαχρονική και διαπολιτισμική χρήση ορισμένων μνημείων της πόλης.

Τα μαθήματα θα παραδίδει αφιλοκερδώς ο καθηγητής Λάμπρος Τσακτσίρας, ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος.

Για το εκπαιδευτικό έτος 2015-16 προβλέπεται να λειτουργήσουν δύο κύκλοι, διάρκειας δώδεκα εβδομάδων ο καθένας. Τα μαθήματα θα παραδίδονται κάθε Τετάρτη απόγευμα στο 41ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Θεσσαλονίκης (Ικτίνου 5). Ο πρώτος κύκλος αναμένεται να ξεκινήσει στις 23 Σεπτεμβρίου και να ολοκληρωθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2015, ενώ ο δεύτερος θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2016.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων θα είναι υποχρεωτική, ενώ στο τέλος του προγράμματος θα χορηγείται στους εκπαιδευόμενους βεβαίωση συμμετοχής. Κάθε κύκλος θα διαθέτει συνολικά 30 συμμετέχοντες, εκ των οποίων οι 15 θα είναι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να εξοικειωθούν με το σχεδιασμό σχετικών βιωματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και οι υπόλοιποι πολίτες.

Μοναδικό κριτήριο επιλογής θα είναι η σειρά υποβολής αίτησης, ενώ το πρόγραμμα δεν επιβαρύνει οικονομικά τους συμμετέχοντες και το Δήμο Θεσσαλονίκης.