Από 15 Ιουλίου οι αιτήσεις για επισιτιστική βοήθεια στο δήμο Θερμαϊκού

Από τις 15 Ιουλίου μέχρι τις 5 Αυγούστου μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας οι πολίτες του δήμου Θερμαϊκού, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Τα σημεία στα οποία οι δημότες του δήμου Θερμαϊκού μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις είναι τα ακόλουθα:

· Δήμος Θερμαϊκού, Δευκαλίωνος 23, Περαία (Δευτέρα – Παρασκευή, 8:00-14:00

τηλ.23920 22341).

· Δήμος Θερμαϊκού, Λογοθέτου 2, Ν.Επιβάτες, (Δευτέρα – Παρασκευή, 8:00-14:00 τηλ.2392022355).

· Δήμος Θερμαϊκού, Βάρναλη 2, Ν.Μηχανιώνα (Δευτέρα – Παρασκευή, 8:00-14:00 τηλ.2392330349).

· Δήμος Θερμαϊκού, 28ης Οκτωβρίου 2, Επανομή (Δευτέρα – Παρασκευή, 8:00-14:00 τηλ.2392330100).

· Δήμος Θερμαϊκού, Ησιόδου 2 & Ξενίου Διός, Περαία (Δευτέρα – Παρασκευή, 18:00-20:00 τηλ.2392052983).

· Τοπική Κοινότητα Μεσημερίου ( Τρίτη & Πέμπτη, 10:00-14:00 τηλ.2392091250).

· Τοπική Κοινότητα Αγγελοχωρίου ( Τρίτη & Πέμπτη, 10:00-14:00 τηλ.2392057325).

· Δήμος Θερμαϊκού, Αγ. Αθανασίου 10, Κερασιά (Δευτέρα – Παρασκευή, 8:00-14:00 τηλ.2392032100).

Η αίτηση η οποία θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, είτε έντυπα με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS), είτε μέσω των Εταίρων, επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 και θα είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr/teba/ από την ημέρα έναρξης της προθεσμίας υποβολής (15η Ιουλίου). Ως οικονομικό έτος αναφοράς των κριτηρίων επιλογής των ωφελούμενων ορίζεται το 2015, λαμβάνονται δηλαδή υπ’ όψιν οι φετινές φορολογικές δηλώσεις, που αφορούν στη χρήση του 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τις διαδικασίες και τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο Πρόνοιας του Δήμου Θερμαϊκού στα τηλέφωνα 2392022341, υπεύθυνος ο κ. Αθανάσιος Πιεράτος.

Σχόλια