Άλλαξε το δ.σ. της ΕΒΖ

Τον κ. Αναστάσιο Μουρατίδη εξέλεξε ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Συμεών Σεμασή.Κατόπιν τούτου, το δ.σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

α. Εκτελεστικά Μέλη

  • Κυπαρισσίδης Κοκκινίδης Γεώργιος, Πρόεδρος του Δ.Σ.
  • Γιαννακίδης Δημήτριος, Διευθύνων Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος
  • Χασανίδης Πέτρος, Μέλος


β. Μη Εκτελεστικά Μέλη

  • Μουρατίδης Αναστάσιος, Μέλος
  • Τσικλιάς Κρίτων, Μέλος


γ. Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη

  • Αποστολόπουλος Αθανάσιος, Μέλος
  • Παναγής Ιωάννης, Μέλος

Σχόλια