Την ανάγκη να συνεχιστούν τα προγράμματα των κοινωνικών δομών του Δήμου Θεσσαλονίκης εξέφρασε το Δημοτικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του κατά τη 12η τακτική συνεδρίασή του, την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015.


Στην απόφαση του σώματος αναφέρονται τα εξής: «Το Δημοτικό Συμβούλιο υιοθετεί το αίτημα των εργαζομένων των Δομών του Εθνικού Δικτύου Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης του Δήμου Θεσσαλονίκης για συνέχιση των προγραμμάτων “Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δ.Θ”, θεωρεί ότι η παύση λειτουργίας των κοινωνικών δομών θα πλήξει χιλιάδες οικογένειες και ως εκ τούτου είναι επιβεβλημένο η λειτουργία των δομών αυτών να παραταθεί μέχρι την ένταξη τους στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 και αν χρειάζεται ενδιάμεσα, να διασφαλισθεί η χρηματοδότηση από άλλους κρατικούς πόρους, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η παροχή των υπηρεσιών τους στους πολίτες».
Στην ίδια συνεδρίαση, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης "Εντάξει", Σταύρος Καλαφάτης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ενημέρωσε ότι έχει καταθέσει Ερώτηση στη Βουλή, προς τον αρμόδιο υπουργό, για τον κίνδυνο να κλείσουν οι κοινωνικές δομές των δήμων. Όπως επισήμανε, δεν υπήρξε απάντηση από τον υπουργό, κάτι που τον οδηγεί στο να καταθέσει εκ νέου, Επίκαιρη Ερώτηση, για να υποχρεωθεί ο αρμόδιος υπουργός να απαντήσει εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.