Ο Ηλίας Ρηγόπουλος, ανώτατο διοικητικό στέλεχος διεθνούς βεληνεκούς, αναλαμβάνει  καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου του ομίλου εταιριών μαρμάρου “Stone Group International”.


Ο όμιλος, στο πλαίσιο του Ευρωπαικού και Διεθνούς προσανατολισμού του, έχει αναπτύξει στρατηγική εξωστρέφεια σε περισσότερες από 75 χώρες σήμερα, ως εφαλτήριο για την περαιτέρω επιτυχή διεθνοποίησή του.Ταυτόχρονα, έχει ως κυρίαρχο στόχο την εξαγορά και διαχείριση καίριων λατομικών μονάδων καθώς και την σύναψη αποκλειστικών συμφωνιών με λατομικές μονάδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για τον έλεγχο της πρώτης ύλης και την άμεση διαθεσιμότητα των υλικών στους πελάτες του. Η λατόμευση, ως τελευταίος προστιθέμενος κρίκος στην αλυσίδα καθετοποίησης από την αγορά προς το λατομείο, θα οδηγήσει στην εδραίωση της “Stone Group International” σε παγκόσμιο προμηθευτή μαρμάρων σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα.

Ο Ηλίας Ρηγόπουλος επελέγη να οδηγήσει τον όμιλο εταιριών της SGI σε μια νέα εποχή μέσα από βέλτιστες πρακτικές αναδιοργάνωσης όλων των λειτουργιών του, με στόχο την κατάταξη του ομίλου στους κορυφαίους του κόσμου.

Στόχος του νέου CEO, είναι η δημιουργία οικονομιών κλίμακας, αυξάνοντας την αποδοτικότητα της εταιρίας μέσω αναδιοργάνωσης και εντατικών μεταρρυθμίσεων, ώστε ο όμιλος να ανταγωνιστεί τους ηγέτες της παγκόσμιας αγοράς.

Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η αύξηση της παραγωγικότητας της εταιρίας καθώς και η δημιουργία μιας αποδοτικής λειτουργικής δομής, ενώ στο επίκεντρο των νέων στόχων τίθεται η περαιτέρω ανάπτυξη ενός καλά οργανωμένου δικτύου επιλεγμένων συνεργατών & αξιόπιστων πελατών.