Με δύο επιστολές του προς την «Ελληνικός Χρυσός», το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας επέστρεψε, προς διόρθωση, στην εταιρεία τις τελευταίες τεχνικές μελέτες της.


Οι μελέτες αφορούν την υπό κατασκευή μονάδα μεταλλουργίας και εμπλουτισμού στον Μαντέμ Λάκκο, στο Στρατώνι.

Από τις επιστολές του ΥΠΑΠΕΝ προκύπτει μια σειρά από παραλείψεις, κενά και σοβαρά προβλημάτα, που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζομένων, την υγεία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής καθώς και το περιβάλλον.

Επίσης, το υπουργείο ζήτησε από την εταιρία την άμεση συμμόρφωσή της στα ζητήματα που έθεσε.